Regulamin konkursu Umiem zrobić sam

Jesteś tu: Strona główna » Biblioteka » Regulamin konkursu Umiem zrobić sam

Regulamin konkursu Umiem zrobić sam

Regulamin szkolnego konkursu Umiem zrobić sam - pomysły na różne okazje!

Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza

Termin: marzec 2016

Miejsce: biblioteka szkolna

Cele konkursu:

 • zachęcanie do korzystania z pozycji wydawniczych zakupionych z programu Książki naszych marzeń
 • popularyzowanie wśród uczniów origami jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni, koncentracji i sprawności manualnej
 • rozwijanie zainteresowań

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 4-6 i uczniów gimnazjum.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie dowolnej pracy techniką origami
 • Prace wykonujemy w bibliotece szkolnej w godzinach otwarcie biblioteki. Książki i schematy będą dostępne w bibliotece. Bedzie również udostępnione miejsce do wykonania tejże pracy, przygotowane kartki formatu A-4, A-5, nożyczki.
 • Uczestnik konkursu, jeśli jest taka potrzeba, może przynieść swoje materiały potrzebne do wykonania pracy.
 • Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie dwie prace konkursowe.
 • Po zakończeniu konkursu prace będą zaprezentowane na wystawie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 kwietnia 2016 r.

Kryteria oceny:

Komisja  konkursowa oceniać będzie:

 • kompozycję i estetykę pracy
 • oryginalność wykonania
 • trudność złożeń

Kategorie:

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

 • uczniowie klas 4-6
 • uczniowie gimnazjum

Nagrody:

 • W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.
 • Podczas prezentacji prac przewidziane są również nagrody i wyróżnienia przyznane drogą głosowania przez oglądających. 

                                                           
                                                            Zapraszamy uczniów do zabawy

                                                                     Bibliotekarki