”Czytamy w oryginale” - kl.IVc

Jesteś tu: Strona główna » Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa » ”Czytamy w oryginale” - kl.IVc

”Czytamy w oryginale” - kl.IVc

Klasa IV c w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 realizowała projekt czytelniczy pt.”Czytamy w oryginale” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

W trakcie trwania projektu uczniowie czytali krótkie historie związane z zamkami Anglii, następnie dzielili się przemyśleniami z rówieśnikami z klasy.  Wspólnie wyłoniliśmy najciekawszą historię, do której stworzyliśmy ciekawe ilustracje.


Cele projektu:

  • Popularyzacja literatury anglojęzycznej dostępnej w bibliotece szkolnej wśród uczniów szkoły podstawowej.
  • Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego.
  • Przygotowywanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy  z książką w procesie uczenia się języka angielskiego.
  • Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań wiedzą o krajach anglojęzycznych.
  • Rozwijanie postawy ciekawości i otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur.
  • Rozwijanie w uczniach poczucia wartości i wiary we własne możliwości językowe.

Klasa IV c wraz z wychowawczynią Anną Jermałowską