II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej

Jesteś tu: Strona główna » II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej

II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej

Dnia 12 grudnia  2017 r. w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza obył się  II Międzyszkolny  Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej.  Konkurs przebiegał w dwóch  kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV –VII. 

 

Celem konkursu było:


*pogłębienie wiedzy o literaturze anglojęzycznej;

*poszerzenie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych;

*kreowanie wzorców literackich;

*doskonalenie umiejętności recytatorskich;

*zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną;

*zachęcenie do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością.

Łącznie do konkursu przystąpiło 22  uczniów z następujących szkół podstawowych:

- Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim,

- Szkoły Podstawowej  nr. 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim,

- Szkoły Podstawowej nr 4 im A. Mickiewicza  w Bielsku Podlaskim,

- Szkoły Podstawowej  w Augustowie,

- Szkoły Podstawowej  im. Ziemi Orlańskiej w Orli.


Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja w składzie:    

  1. Pani Hanna Sędziak
  2. Pani Justyna Majdańczyk - Lewczuk
  3. Pani Halina Roszczenko 
  4. Wiesława Wasiluk   
  5. Pan Paweł Białokozowicz

przyznała następujące miejsca:

 

Klasy I – III

I miejsce –  Grzegorz Daniluk  (SP nr.4  im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim)

II miejsce – Igor Wróblewski  (SP nr.4  im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim)

III miejsce – Oriana Struczyk  (SP im. Ziemi Orlańskiej w Orli)

wyróżnienie – Bartosz Chilimoniuk (SP nr. 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim), Ewa Drużba (SP nr. 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim)

                      

Klasy IV – VII

I miejsce – Paweł Turowski (SP nr. 4  im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim)            

II miejsce – Lena Jurczuk  (SP nr. 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim)

III miejsce – Bartosz Adamiuk  ( SP nr.2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim)

wyróżnienie – Krzysztof Iwaniuk ( SP w Augustowie)

wyróżnienie – Aleksandra Żarska  (SP nr 2 im. kpt. W. Wysockiego  w Bielsku Podlaskim)

Alexia Sasinowska (SP im. Ziemi Orlańskiej w Orli )

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy okolicznościowe.

Anna Jermałowska