Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Jesteś tu: Strona główna » Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 12 października 2017r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się już na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych uczniów, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście z panem Burmistrzem Jarosławem Borowskim na czele, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty".

Po złożeniu ślubowania uczniowie przeszli pod szpalerem z kredek. Symbolicznym aktem pasowania było dotknięcie każdego ucznia ołówkiem przez panią Dyrektor. Na koniec uroczystości zaproszeni goście wręczyli dzieciom pamiątkowe plakietki.

Po części oficjalnej wszyscy pierwszoklasiści zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.