Monitoring

Jesteś tu: Strona główna » Monitoring

 

PROCEDURY KORZYSTANIA Z MONITORINGU

  • monitoring prowadzony jest stale
  • zapisy monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni
  • w przypadku, gdy wskazane jest odtworzenie zapisów monitoringu, wychowawca lub inny zainteresowany nauczyciel zgłasza problem pedagogowi
  • pedagog programuje ustawienia monitoringu
  • wychowawca lub inny zainteresowany nauczyciel ogląda zapis
  • w przypadku ustalenia przebiegu zdarzeń wychowawca wykorzystuje nagranie do rozwiązania problemu
  • pedagog wspiera wychowawcę w podejmowanych działaniach
  • zapisy nie są odtwarzane w obecności uczniów
  • w uzasadnionych sytuacjach, za zgodą dyrekcji zezwala się odtworzenie zapisów w obecności rodziców
  • nagrania mogą być udostępnione policji.