Regulamin szatni

Jesteś tu: Strona główna » Regulamin szatni

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ 

 1. Szatnia szkolna jest miejscem do pozostawiania odzieży zewnętrznej.
 2. Szatnia jest otwierana na 15 minut przed przerwą poprzedzającą rozpoczęcie zajęć i zamykana równo z dzwonkiem na lekcje.
 3. Uczniowie opuszczają szatnię zaraz po przebraniu się.
 4. Uczniowie utrzymują w szatni porządek
 5. W trakcie trwania zajęć szkolnych danej klasy szatnia jest zamknięta.
 6. Uczniowie, korzystający z szatni pobierają i odnoszą klucz do portierni.
 7. Klasa jest odpowiedzialna za kłódkę, klucz i stan szatni. W razie zagubienia, bądź zniszczenia kłódki lub klucza oraz dewastacji mienia - osoba(y) winna(e) ma(ją) obowiązek naprawić szkodę. W przypadku braku winnych odpowiedzialność ta spoczywa na klasie.
 8. W szatni nie pozostawia się rzeczy wartościowych, typu pieniądze, telefony i itp., gdyż za ich pozostawienie szkoła nie bierze odpowiedzialności.
 9. W celu usprawnienia sprzątania szatni uczniowie pozostawiający swoje rzeczy (buty) powinni umieścić je na wieszaku w worku, bądź reklamówce. Osoby pozostawiające swoje rzeczy po zajęciach muszą być świadome tego, że szatnie po zakończeniu zajęć są otwarte.
 10. Osoby korzystające z szatni zachowują się kulturalnie wobec osób nadzorujących, tj. nauczycieli i personelu szkolnego.
 11. W przypadku osób nagminnie „przesiadujących" w szatni, bądź dopuszczających się dewastacji mienia zostaną wyciągnięte konsekwencje, zgodne ze Statutem Szkoły.