Zasady porządkowe

Jesteś tu: Strona główna » Zasady porządkowe

ZASADY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW W

SZKOLE

  1. Na terenie szkoły uczeń nie może przebywać w nakryciu głowy
  2. Uczeń dyżurujący po zakończeniu lekcji pozostaje w klasie w celu sprawdzenia porządku i czystości w klasie, pamiętając przede wszystkim o uporządkowaniu ławek i krzeseł oraz sprzątnięciu śmieci w klasie i przed klasą (po lekcji)
  3. Po dzwonku uczniowie oczekują na nauczyciela w zwartej grupie przed klasą; w przypadku niedostosowania się przez uczniów, każdy nauczyciel ma obowiązek i  prawo do zwrócenia klasie uwagi
  4. Uczeń, przebywający w szkole w trakcie lekcji poza salą lekcyjną, ma obowiązek wyjaśnienia powodów przebywania w tym miejscu każdemu napotkanemu nauczycielowi i innemu pracownikowi szkoły.