Telefony komórkowe, itp.

Jesteś tu: Strona główna » Telefony komórkowe, itp.

ZASADY UŻYWANIA W SZKOLE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH:

  • Uczeń, posiadający telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny (laptop, MP3, MP4 itp.) w czasie lekcji wyłącza go iprzechowuje w plecaku,
  • w przypadku jednokrotnego upomnienia nauczyciela i niedostosowania się ucznia, nauczyciel przechowuje telefon lub inny sprzęt elektroniczny do końca lekcji,
  • w przypadku kolejnego upomnienia nauczyciel przechowuje telefon lub inny sprzęt elektroniczny dokońca lekcji, a o zaistniałej sytuacji informuje wychowawcę klasy, a ten niezwłocznie rodziców.