Wulgaryzmy

Jesteś tu: Strona główna » Wulgaryzmy

PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA ZACHOWUJĄCEGO SIĘ WULGARNIE:

 

Wobec ucznia zachowującego się wulgarnie na lekcji, nauczyciel stosuje następujące środki zaradcze:

  • Uczeń zobowiązany jest do napisania ręcznie 100 razy „nie będę używał wulgarnego słownictwa", zdania powinny być ponumerowane;
  • Praca pisemna powinna być wykonana w domu, opatrzona podpisem rodzica;
  • Uczeń zobowiązany jest wykonaną pracę dostarczyć na następną lekcję z danym nauczycielem;
  • Nauczyciel prowadzący lekcję zleca pracę pisemną i egzekwuje jej wykonanie;
  • Jeśli uczeń nie wykona pracy nauczyciel stosuje powtórzenie tego samego zadania, a w przypadku niedostosowania się ucznia, informuje o tym rodziców.

 

Wobec ucznia zachowującego się wulgarnie w czasie przerwy nauczyciel stosuje następujące środki zaradcze:

  • Pracownik szkoły - świadek sytuacji, zgłasza problem do wychowawcy klasy;
  • Wychowawca nakłada i egzekwuje pracę pisemną, zgodnie z procedurami zapisanymi powyżej.