Uczeń spóźniający się

Jesteś tu: Strona główna » Uczeń spóźniający się

PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW SPÓŹNIAJĄCYCH SIĘ NA LEKCJE:

 

Wobec ucznia spóźniającego się na lekcję nauczyciel stosuje następujące środki zaradcze:

  • Odpytywanie w formie ustnej lub pisemnej z materiału z trzech ostatnich lekcji lub
  • Przygotowanie dodatkowej pracy zgodnie z sugestią nauczyciela (dodatkowe zadanie domowe, gazetka, referat);
  • Jeśli jest co najmniej 5 spóźnień w tygodniu wychowawca informuje rodziców;

         Nagrody dla klasy wynikające z ograniczenia zjawiska spóźniania się:

  • Klasa, która ma najmniej spóźnień w danym miesiącu, w następnym otrzymuje 1 dzień wolny od odpytywania;
  • Klasa, która wcale nie ma spóźnień, otrzymuje 2 dni wolne od odpytywania;
  • Dzień wolny od odpytywania powinien nastąpić w 2 tygodniu miesiąca, zzastrzeżeniem, że tego dnia dana klasa nie może powtórzyć w kolejnym miesiącu i nie może to być dzień zapowiedzianego sprawdzianu;
  • Po każdym miesiącu do 4 dnia bieżącego miesiąca wychowawcy zgłaszają ilość spóźnień w klasie; dane wpisują w arkuszu umieszczonym w pokoju nauczycielskim;
  • Informacje te weryfikuje pedagog; on ustala, która klasa ma wolne dni;
  • Informację o przysługującym dniu wolnym pedagog umieszcza na tablicy korkowej na I piętrze i na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.