„Patrol szkolny"

Jesteś tu: Strona główna » „Patrol szkolny"

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI  WYLEGITYMOWANYMI PRZEZ „PATROL SZKOLNY”

 

1.   Po wpłynięciu notatki o wylegitymowaniu przez policję danego ucznia, pedagog szkolny informuje wychowawcę i obliguje go do zapisu notatki dot. zdarzenia w dzienniku klasowym;

2.   Pedagog szkolny informuje o zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

3.   Po 3 wpisach:

      - udzielenie nagany wychowawcy klasy.

4.   Po 5 wpisach :

      - udzielenie nagany dyrektora szkoły.

 

       Rejestr uczniów spisanych przez „patrol szkolny” prowadzi pedagog szkolny. Pedagog informuje wychowawców i rodziców spisanych uczniów   o zaistniałym zdarzeniu.