Cyberprzemoc

Jesteś tu: Strona główna » Cyberprzemoc

Procedury postępowania nauczycieli

w przypadku stwierdzenia stosowania cyberprzemocy wobec ucznia

 

 

         Cyberprzemoc – to wszelka przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – telefonów komórkowych, serwisów SMS i  MMS, poczty elektronicznej, czatów, komunikatorów, stron internetowych, blogów, serwisów społecznościowych, grup dyskusyjnych

 

 

1.   Zachowanie dowodów cyberprzemocy przez osobę do której zgłoszono zaistniały fakt.

2.   Przekazanie informacji o istniejącym problemie wychowawcy klasy. 

3.   Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego samodzielnie przez wychowawcę klasy lub przy współpracy pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły.

4.   Poinformowanie rodziców uczniów o zajściu oraz uzyskanych wyjaśnieniach. Poinformowanie rodziców ofiary o możliwościach dochodzenia swoich praw przy udziale policji, bądź uzyskania pomocy u konsultantów www. helpline.org.pl

5.   Poinformowanie sprawcy i jego rodziców o odpowiedzialności prawnej czynu.

6.   Objęcie ofiary i sprawcy przemocy opieką wychowawcy klasy, bądź  pedagoga, psychologa.

7.   Wyciagnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy zgodnie ze Statutem Szkoły.