Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim

Jesteś tu: Strona główna » Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim

Od marca 2011 r. dla I etapu edukacyjnego realizowany jest projekt „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I - III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego". Projektem zostało objętych 91 uczniów w tym 44 dziewczynki i 47 chłopców. W ramach projektu uczniowie korzystają z następujących zajęć:

  •  zajęcia dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami:
  •  w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji
  •  w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  •  w rozwoju mowy (zajęcia logopedyczne)
  •  w komunikacji społecznej (zajęcia socjoterapeutyczne)
  •  wad postawy (gimnastyka korekcyjna)
  •  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
  •  szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  •  szczególnie uzdolnionych - edukacja ekologiczno-przyrodnicza
  •  szczególnie uzdolnionych - edukacja artystyczna

     Nauczyciele prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania oprócz zajęć organizują również wycieczki. W pierwszym semestrze zajęć odbyły się dwie wycieczki  do Białowieży, Pentowa i Grabowca.

     Dzięki tym wyjazdom uczniowie mieli bezpośredni kontakt z przyrodą, a także możliwość obserwowania i poznania niektórych zjawisk przyrodniczych w warunkach naturalnych. Wycieczki te były wspaniałą okazją do kształtowania pożądanych postaw wobec przyrody, zgodnej współpracy w czasie wykonywania poleconych zadań i integracji grupy.

     Dzieci uczęszczające na zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczestniczyły w wycieczce do Białegostoku w ramach, której odbyły się zajęcia warsztatowe w pracowni Teatru Lalek, obejrzały sztukę pt. ,,Króliczek na księżycu", zwiedziły piwnicę z rekwizytami teatralnymi.

     Dzięki tej wycieczce uczniowie mogli bezpośrednio poznać pracę lalkarzy, scenografa itp.

Galerie