"Bezpiecznie wokół nas"

Jesteś tu: Strona główna » "Bezpiecznie wokół nas"


     Projekt zakłada realizację programu z obszaru „Bezpieczeństwo w szkole. W ramach programu podejmiemy działania adresowane do trzech grup odbiorców: nauczycieli, uczniów   i rodziców.

     Działania skierowane do uczniów:

1.Zajęcia pozalekcyjne:
•Zajęcia plastyczne pod hasłem „Sztuka ulicy”. Głównym celem jest zainteresowanie młodzieży artystyczną formą graffiti, stworzenie warunków do odreagowania emocjonalnego oraz zapobieganie wandalizmowi;
•Zajęcia sportowe zorganizowane w formie turnieju międzyklasowego;
•Warsztaty informatyczne, dotyczące tworzenia prezentacji multimedialnych, połączonych z organizacją konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną nt. „Mój pomysł na bezpieczeństwo wokół nas”;
•Zajęcia teatralne. Przygotowanie przez uczniów spektaklu profilaktycznego w oparciu o własny scenariusz. Udział w przeglądzie małych form teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”;
2.Udział w programach profilaktycznych z zakresu zachowań agresywnych i ryzykownych oraz profilaktyki uzależnień.
3.Uczestniczenie uczniów w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Udział w zajęciach z zakresu:
•„Jak nie zostać ofiarą przestępstwa? Podstawy wiktymologii.”.
•„Odpowiedzialność prawna nieletnich”
•„Jak bezpiecznie spędzać wakacje?”
•„Jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Podstawowe techniki samoobrony„
5. Przeprowadzenie wycieczki edukacyjnej na rozprawę sądową
     Działania skierowane do nauczycieli:
Szkolenia na temat:
• „Cyberbullying - zjawisko, zagrożenia, profilaktyka”;
•„Zachowania ryzykowne młodzieży- zjawisko, zagrożenia, profilaktyka”;
•„Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”.
     Działania skierowane do rodziców:
Szkolenia na temat:
•„Cyberbullying - zjawisko, zagrożenia, profilaktyka”;
•„Zachowania ryzykowne młodzieży- zjawisko, zagrożenia, profilaktyka”.