,,Narkotyki? To mnie nie kręci!”

Jesteś tu: Strona główna » ,,Narkotyki? To mnie nie kręci!”

Projekt ,,Narkotyki? To mnie nie kręci!” prowadzony przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany był w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w drugim semestrze roku szkolnego 2012/13.

Celem projektu było pokazanie uczniom korzyści płynących z uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, a tym samym wyrobienie zdecydowanej i asertywnej postawy wobec zażywania narkotyków. Służyły temu pogadanki prowadzone na lekcjach wychowania fizycznego z kl. III gimnazjum oraz szereg zajęć sportowych, rekreacyjnych i konkursowych prowadzonych przez panią Monikę Terebun przy współpracy z pedagogiem i in. nauczycielami jak pani Iwona Wesołowska czy pani Jolanta Zajkowska.

Zajęcia sportowe i pogadanki prowadzone były na dodatkowych godzinach KN-u i SKS-u, gdzie dziewczęta przygotowywały się m.in. do reprezentowania szkoły na zawodach z aerobiku (SP,G) lub uczyły się tańca flamenco na prezentację szkół. W ramach programu szkolne cherleaderki otrzymały stroje sportowe w postaci koszulek, spodenek i spódniczek, co wywołało większą motywację i lepszą prezencję sceniczną.

Jednym z etapów projektu był konkurs plastyczny dla SP i G. Zwycięzcą na najlepszy plakat o treści : Jak spędzam wolny czas? była Ola Chilkiewicz z kl. Vc, najlepsze hasło o tematyce zdrowotnej -,,GDY ZDROWO JESZ I PIJESZ TO DŁUGO POŻYJESZ” -wygrała Agnieszka Podolec z kl. VI b, w gimnazjum na najlepszy plakat antynarkotykowy wygrała Diana Minasjan z kl. IIa, a na najlepsze hasło antynarkotykowe Kinga Bańkowska - ,,NIE ĆPAJ AMFY, HEROINY, ZJEDZ SE LEPIEJ WITAMINY, BO KTO TEGO NIE PRZESTRZEGA SZYBKO GO DOPADNIE BIEDA”       

25czerwca 2013r. odbył się Rajd Rowerowy do Lasu Pilickiego ,,Osuszek”. Wzięli w nim udział uczniowie klas V, VI i I gimnazjum Aktywność ruchowa rozbudza zainteresowania, rozładowuje energię  i przeciwdziała zachowaniom agresywnym i patologicznym. W ,,Osuszku” zostało przeprowadzone szereg konkurencji sportowych i gier rekreacyjnych.  Najlepsi otrzymali medale. W biegu na ok. 200m : Im-ce Patrycja Woroniecka, II m-ce Magda Jurczuk, III  m-ce Łukasz Kozłowski. W rzucie szyszkami do celu: I m-ce Joanna Kasjaniuk, II m-ce Łukasz Kozłowski, III m-ce Mateusz Klinicki. W skoku w dal z miejsca łączonym: I m-ce Magdalena Jurczuk , II m-ce Oliwia Lipska, III m-ce Mateusz Klinicki. Na koniec wszyscy upiekli kiełbaski przy ognisku, które wcześniej przygotował nam pan leśniczy Konstanty Wawrusiewicz.

SPODZIEWANE EFEKTY PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU:

- wzbudzenie zainteresowań sportowych na rzecz aktywnego wykorzystania wolnego czasu przez dzieci i młodzież szkolną

- umiejętność krytycznego spojrzenia na namowy do brania substancji odurzających

- umiejętność wskazania przez dzieci skutków nadużywania substancji odurzających

- asertywna odmowa w stosunku do "częstujących"

- podjęcie decyzji przez dzieci o nieużywaniu substancji odurzających