,,PRAWA CZŁOWIEKA"

Jesteś tu: Strona główna » ,,PRAWA CZŁOWIEKA"


W bieżącym roku szkolnym (2012/ 2013) nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu: Prawa człowieka. Teraz to jest w twoich rękach! Projekt został zainicjowany przez Amnesty International, jest on realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt ma na celu promocję wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej.

Program umożliwia uczniom przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu uczniowskiego.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze edukacyjnej i konkursach realizowanych na platformie e-learningowej, na której każdy z nich ma swoje indywidualne konto. Gra składa się z elementów typowo szkoleniowych nastawionych na przekazywanie wiedzy, ale też z quizów, drobnych zadań, filmików.

Opiekunki grupy prowadzą zajęcia metodą warsztatową: uczniowie zdobywają wiedzę o prawach człowieka, formach działań obywatelskich na poziomie lokalnym, pracy metodą projektu.

W naszej szkole do projektu przystąpiła klasa II a gimnazjum wraz z nauczycielkami: Katarzyną Harasim i Marią Fiedoruk.

Dzięki projektowi młodzi ludzie uświadomią sobie, że są współodpowiedzialni za społeczność, której są członkami i mogą dokonywać realnych zmian na jej rzecz; nauczą się reagować na problemy lokalne i wprowadzać w życie swoje pomysły.