,,Młodzież w działaniu I"

Jesteś tu: Strona główna » ,,Młodzież w działaniu I"

Podobieństwa i różnice w życiu rodzinnym i towarzyskim polskich i tureckich nastolatków  jest projektem dwustronnym, w którym bierze udział 12młodych ludzi z Polski i 12 z Turcji w wieku 13-15 lat. Nawiązaliśmy współpracę na temat życia społecznego i rodzinnego, ponieważ uważamy, że w dzisiejszych czasach granice między krajami się ścierają, powodując globalizację stylu życia i stosunków między ludźmi. Wydaje nam się, że niezależnie w którym państwie żyjemy, w Polsce czy w Turcji, nastolatki mają podobne zainteresowania, hobby, cenią takie same wartości w życiu społecznym i rodzinnym. Taki wniosek spowodował nasze dalsze zainteresowanie tym tematem. W związku z tym projekt ma na celu poszerzenie wiedzy nie tylko o naszym stylu życia, ale także o stylu życia naszych partnerów; wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i przywiązania między polską a turecką młodzieżą biorącą udział w projekcie; znalezienie wspólnych wartości, pomimo różnic kulturowych. Chcemy spotkać się w Bielsku Podlaskim, w Polsce, i w przeciągu 10 dni naszego działania planujemy przeanalizować najbardziej interesujące fakty i trendy w codziennym życiu polskich i tureckich nastolatków, wymienić się informacjami na temat naszych rutynowych czynności, zainteresowań, hobby, sposobów spędzania wolnego czasu i obchodzenia uroczystości rodzinnych i towarzyskich, przedstawić prezentacje multimedialne, uczestniczyć w warsztatach plastycznych, a także przygotować wystawę fotograficzną oraz pokaz prac nastolatków. Metody, które chcemy wykorzystać to drama, odgrywanie ról, prezentacje, dyskusje, wywiady, galeria zdjęć, wykłady, wystawy, gry edukacyjne, interaktywne prezentacje, metody doskonalące kreatywność i pracę w grupie.

W efekcie chcemy stworzyć album podsumowujący działania, które będą podejmowane, prezentujący prace plastyczne, zdjęcia i opisy wrażeń uczestników. Album ten będzie promować naszą szkołę i region, a także   nasze działania  w ramach programu Młodzież w działaniu. Opiekunami projektu są nauczyciele języków obcych.

 

Szczegółowe cele projektu:


- pogłębianie wiedzy o stylu życia nastolatków z krajów partnerskich

- porównanie życia społecznego i rodzinnego polskich i tureckich nastolatków

- porównanie zainteresowań, hobby, czynności rutynowych i życia codziennego, sposobów spędzania czasu wolnego i tradycji, zwyczajów towarzyszących obchodzeniu uroczystości rodzinnych i towarzyskich przez nastolatków z obu krajów,

- przygotowanie mini inscenizacji przedstawiającej wybraną uroczystość rodzinną w języku angielskim

- porównanie  cenionych przez młodzież polską i turecką wartości w życiu rodzinnym i towarzyskim

- znalezienie wspólnych wartości pomimo różnic kulturowych

- promowanie edukacji pozaformalnej, jako procesu uczenia się od siebie – nabywanie wiedzy i umiejętności, kształtowanie postaw, utrwalanie wartości, korzystając z doświadczeń zdobytych podczas spotkania i rozmów,

- pogłębianie znajomości języka obcego

- przezwyciężanie barier językowych, stereotypów i uprzedzeń wśród młodzieży

- respektowanie wiedzy i umiejętności każdego z uczestników

- wspólne podejmowanie decyzji w działaniach projektu poprzez możliwość swobodnego wypowiadania się, wyrażania opinii

- poznawanie nowoczesnych technologii informacyjnych ICT