Grono Pedagogiczne

Jesteś tu: Strona główna » Grono Pedagogiczne

 

Wykaz pracowników pedagogicznych

Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza

w Bielsku Podlaskim

 

Dyrekcja:

Gałka Eugenia – dyrektor (matematyka)

 Dzun Joanna wicedyrektor (matematyka)

 Żukowski Piotr– wicedyrektor (fizyka)

Pedagodzy:

Daniluk Agnieszka

Zajączkowska Katarzyna

Psycholog:

Juźwiuk Anna

Edukacja wczesnoszkolna:

Antoniuk Janina

Duryńska Iwona

Duszkowska Joanna

Dzierżanowska Alina

Kalinowska Agnieszka

MańkoFilimoniuk Monika

Gołębiecka Zdzisława

Misiuk Dorota

Pawluczuk Krystyna

Petkiewicz Bożena

Popławska Marzanna

Puchalska Agata

Rudczuk Alina

Sawczyńska Elżbieta

Żukowska Justyna

Jakimiuk Katarzyna - nauczyciel wspomagający

Wychowawcy  świetlicy:

Androsiuk Zenaida

Puchalska Agata

Ruta Maria

Religia:

ks. Anchim Leon

ks. Dmitruk Rafał

ks.Tokajuk Jerzy

Barszczewska Anna

Bosiacka Agnieszka

Jaroszko Beata

s. Reszelewska Maria Jolanta

Język polski:

Bańkowski Witold

Chomicka - Sosna Katarzyna

Mańko Krystyna

Piekutin Krystyna

Szurbak Barbara

Język angielski:

Lachowicz Anna

Jermałowska Anna

Kryńska Jolanta

Mikulicz - Strapczuk Małgorzata

Morozow  Jolanta

Mitkowska Halina

Język niemiecki:

Tyszkiewicz Barbara

Język rosyjski:

 Harasim Katarzyna

Język ukraiński:

Giza Agnieszka

 Tomczuk Elżbieta

Historia:

Białokozowicz Jerzy

Niegierewicz Anna

Wiedza o społeczeństwie:

Fiedoruk Maria

Plastyka:

Wesołowska Iwona

Tyc Włodzimierz Witalis

Muzyka:

Niegierewicz Alina

Tomczuk Elżbieta

Matematyka

Grygoruk Halina

Łuczaj Katarzyna

Ryżyk Maria

Zajkowska Jolanta

Fizyka:

Łuczaj Katarzyna

Geografia:

Gałka Elżbieta

 Biologia:

Bartoszuk Alina

Dolińska Anna

Chemia:

Aściukiewicz Monika

Bartoszuk Alina

Przyroda:

Ruta Maria

Wesołowska Katarzyna

Zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne:

Kowalewicz Roman

Naliwajko Jarosław

Sawicki Andrzej

Wychowanie fizyczne:

Chilkiewicz Eugeniusz

Duszkowski Dariusz

Kuna Andrzej

Pawlik Jarosław

Rudeczko Jan

Sosna Andrzej

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Kuna Andrzej

 

Bibliotekarze:

Borowska Elżbieta

Korolczuk Grażyna

Romańczuk Dorota