Dobry zawód - fajne życie

Jesteś tu: Strona główna » Dobry zawód - fajne życie

Projekt „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

czytaj więcej

W TVP3 Białystok emitowany jest program Dobry zawód - fajne życie, w którym autorzy przedstawiają sytuację na rynku pracy w naszym województwie oraz zalety kształcenia zawodowego. 

czytaj więcej

W dniu 29 listopada 2017r. odbyło się w naszej szkole seminarium dla rodziców  wprowadzające do projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. 

czytaj więcej