Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Jesteś tu: Strona główna » Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  • O programie...

W związku z pozytywną weryfikacją wniosku naszej Szkoły i  wysoką oceną działań zaplanowanych do realizacji przez Wojewodę Podlaskiego i Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Organ prowadzący naszą placówkę otrzymał wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Wniosek był złożony w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości czytelniczych.


Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów      z dnia  6 października 2015 r. Dnia 31 marca 2017 roku w Białymstoku została podpisana Umowa nr 66/ 2017 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim, który upoważnił w jego imieniu do działania Podlaskiego Kuratora Oświaty, a Miastem Bielsk Podlaski. Przedmiotem umowy było udzielenie wsparcia finansowego Organowi prowadzącemu na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), a w szczególności lektur szkolnych, do bibliotek szkolnych. Dotacja celowa wyniosła 12 000 zł, co stanowi 80% zadania, 20% to wkład własny Organu prowadzącego, co daje kwotę 15 000 zł. Informacje te są udostępnione na stronie organu prowadzącego. 


W związku  dofinansowaniem Zespół Szkół został zobligowany do realizacji niżej wskazanych działań:

  • zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
  • podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo,
  • zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,
  • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
  • zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
  • dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, umożliwienie im wypożyczania na okres ferii zimowych i letnich,
  • uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.


Część działań została dopełniona już w roku szkolnym 2016/ 2017, a część kontynuowana w nowym roku szkolnym 2017/ 2018. Po konsultacjach w środowisku szkoły zostały zakupione (w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego) książki  i audiobooki na kwotę 15 000 zł. Wszystkie pozycje zostały opracowane formalnie i rzeczowo, a od września  2017 r. udostępnione uczniom.


Cała szkoła włączyła się w realizację projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi projektami realizowanymi w szkole, a zamieszczonymi w zakładce Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

 

 

Klasa VI A wraz z wychowawcą, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przygotowali ciekawą lekcję przyrody dla klasy III C w oparciu o komiks T. Samojlika i A. Wajraka „Umarły Las”.

Lekcja przyrody w klasie III C
czytaj więcej

   Uczniowie klas IV E, V A, VII B oraz VII C przeprowadzili liczne działania w ramach realizowanych projektów czytelniczych, mających na celu popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży.

W projekty zaangażowani - czytaniem zafascynowani.
czytaj więcej

Uczniowie klas  IV brali udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa czytając powieści detektywistyczne z cyklu "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai". W trakcie zajęć doskonale potrafili wcielić się w detektywa, odwzorować jego nietypowe zachowania, udowodnić dlaczego ważna jest praca detektywa, a także próbowali stworzyć własne biuro detektywistyczne i jego logo, mogli także jego niezbędne obejrzeć gadżety. Przez krótką chwilę słuchali wywiadu z autorem serii - Martinem Widmarkiem.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
czytaj więcej

PROJEKT CZYTELNICZY

ZNANE I NIEZNANE WIERSZE JULIANA TUWIMA


TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: X- XII 2017 roku


CELE:


- uwrażliwienie dzieci na piękno literatury dziecięcej
- wdrażanie do czytania książek
- pogłębianie zainteresowań czytelniczych
- rozwijanie zdolności recytatorskich
- poznanie biografii znanych poetów dla dzieci
- popularyzacja twórczości Juliana Tuwima
- rozwijanie wyobraźni
- kształtowanie pozytywnego stosunku do książki i dbania o nią
- rozwijanie ciekawości u dzieci


METODY:
-wielostronnego działania
-słowna
-problemowa
-zadań stawianych dziecku


FORMY:
- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa


DZIAŁANIA:
- gazetka w świetlicy szkolnej „Biografia Juliana Tuwima”
- słuchanie i wspólne czytanie wierszy Juliana Tuwima
- prace plastyczne do wierszy Juliana Tuwima rożnymi technikami plastycznymi
- zabawy muzyczno - ruchowe do wierszy
- zabawy naśladowcze
- odgrywanie scenek sytuacyjnych do wierszy
- zorganizowanie konkursu recytatorskiego w bibliotece szkolnej „Sterczy w ścianie taki pstryczek” znane i nieznane wiersze Juliana Tuwima


REALIZATORZY:
- uczniowie klas I-III uczęszczających do świetlicy

Znane i nieznane wiersze Juliana Tuwima - świetlica szkolna
czytaj więcej

Realizację projektu uczniowie rozpoczęli od poznania życiorysu Andersena.

Hans Christian Andersen bajkopisarz naszych serc - kl. IIIa i IIIe.
czytaj więcej

W upowszechnianiu i promocja czytelnictwa w naszej szkole w  ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  wzięły udział również pierwszaki. 

czytaj więcej

Uczniowie klasy IVe pod kierownictwem pani Jolanty Kryńskiej zrealizowali projekt czytelniczy na temat „Poznajemy literaturę anglojęzyczną i twórczość pisarza Roalda Dahla”. Prace trwały od 18 IX do 5 XII 2017 roku, zaś uroczyste podsumowanie, któremu towarzyszyło rozdanie nagród, miało miejsce 6 XII w wyjątkowy Mikołajkowy dzień.

„Poznajemy literaturę anglojęzyczną i twórczość pisarza Roalda Dahla” - kl.IVe
czytaj więcej

Uczniowie klasy IIIF wraz z wychowawczynią Janiną Antoniuk uczestniczyli w projekcie czytelniczym „Moje zwierzątko – mój przyjaciel”, promując czytelnictwo w naszej szkole w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

„Moje zwierzątko – mój przyjaciel” - kl.IIIf
czytaj więcej

Uczniowie klasy IIId, w ramach NPRC realizowali projekt czytelniczy „Savoir-vivre dla uczniów klas I-III, z kultura na co dzień”. Celem projektu było propagowanie zasad dobrego zachowania i upowszechnianie literatury dotyczącej wskazanego tematu.

„Savoir-vivre dla uczniów klas I-III, z kultura na co dzień” - kl.IIId
czytaj więcej

W środę 29 listopada 2017 roku, uczniowie z klasy VI A realizując projekt „Kto w puszczy stuka i piszczy?” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  przygotowali nietypową lekcję przyrody dla klasy IIIA w oparciu o komiks T. Samojlika i A. Wajraka „Umarły Las”.

„Kto w puszczy stuka i piszczy?” - kl.VIa
czytaj więcej

Klasa IV c w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 realizowała projekt czytelniczy pt.”Czytamy w oryginale” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

”Czytamy w oryginale” - kl.IVc
czytaj więcej

 

Klasa III b oraz III c szkoły podstawowej przystąpiły tak jak ich starsi koledzy, do projektu czytelniczego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie od początku roku szkolnego, realizowali projekt czytelniczy pt. „Zawody ludzi dawniej i dziś”.

„Zawody ludzi dawniej i dziś” – klasa III b i III c
czytaj więcej

Upowszechnianie i promocja czytelnictwa w naszej szkole w  ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  przebiega  poprzez realizację projektów klasowych.

czytaj więcej

Klasa IV d od początku roku szkolnego realizuje projekt czytelniczy, pod wyżej wymienionym tytułem. W ramach tego projektu uczniowie czytają różne książki związane z historycznymi wydarzeniami. 

czytaj więcej

„Nasze ulubione książki” – to klasowe działania na temat promowania czytelnictwa oraz dostrzegania zalet poszerzania swojej wiedzy poprzez czytanie  prowadzone w klasie  w roku szk. 2017/18.

czytaj więcej

2 października w ramach obchodów Europejskiego Dnia Ptaków, w naszej szkole odbył się konkurs przyrodniczy. W czytelni  klasa  VIa  przygotowała planszę ze zdjęciami ptaków, które udostępnił nam rodzic – pan Andrzej Piotrowski.

Europejski Dzień Ptaków- kl.VIa
czytaj więcej

Pliki do pobrania