Samorząd Uczniowski

Jesteś tu: Strona główna » Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM


W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

PRZEWODNICZĄCY     Weronika Nazarko III B


ZASTĘPCA         Natalia Momotko   III A


 

SKARBNICY

         

Iga Nawarenko  III B

Maja Olszewska III B

 


SEKCJA PLASTYCZNA


 

 

Agnieszka Bosiacka     IC

 

Gabriela Grabowska    IC

 

Zuzanna Kwiatkowska IC

 

Cyntia Kufel                 IC


 

 

SEKCJA DO ZADAŃ SPECJALNYCH


 

 

Izabela Borowska II A

 

Laura Kośko         IIA

 

Agata Stepaniuk   IIA

 

Kornel Wysocki   II A


 

 

„SZCZĘŚLIWY NUMEREK”


 

 

Magda Mucha    IIIB

 Maja Olszewska IIIB 

 

 

DJ


Mikołaj Jakimiuk  IIIA

Martyna Olszańska  IIIB

Bartosz Szych   IIC

 

 

 

 

 

 Opiekun – Beata Jaroszko

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY

 

PODSTAWOWEJ NR 4


W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

 

Przewodnicząca:

 

Daria Ruta kl. VIa

 

Zastępca przewodniczącej:

 

Mikołaj Tomczuk kl. VIa

 

 

 

Sekcja do zadań specjalnych:


 

Jakub Momotko kl. Va

 

Gabriel Osipiuk kl. VI a

 

Krzysztof Hryniewicki kl. VIc

 

Wiktoria Tomczak kl. VIc


 

Sekcja artystyczna:

 

 

 

Lena Borowska kl. IVa

 

Estera Tichoniuk kl. Va

 

Joanna Wasiluk kl. Va

 

Dominika Dąbrowska kl. VIc

 

Wiktoria Gabrysiak kl. IVb

 

Magdalena Pieczyńska kl. VIb


 

 

 

 

 

 

Opiekun – Agnieszka Bosiacka


 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


W ZESPOLE SZKÓŁ IM. A. MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM

                         

Rok szkolny 2016/2017

 

 

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

 

 Styczeń

 

 

 

 Luty

 

 

 

 

 

 


Marzec/Kwiecień

 

 

 

 

Maj

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

 Przez cały rok szkolny

 

1. Wybory Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 


2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 
1. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej

 

 2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

 

 

3. Akcja „Góra Grosza 2016r.

 

 

 

 

1. Obchody Święta Niepodległości

 

 

 

 2. Andrzejki w naszej szkole

 

 

 

 

1. Święta Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 2. Akcja charytatywna   „Pomagam Świętemu Mikołajowi”

 

 

 

 

1. Choinka noworoczna

 

 

 

1. Walentynki

 

 

 

2. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej pod hasłem „Miłość Ci wszystko wybaczy”.

 

 

 

1. Akcja charytatywna „Podziel się i TY”.

 

 

 

1. Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

 

 

1. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

 

 

 

 

2 . Prowadzenie Kroniki szkolnej

 

 

-  wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy,

-  zebranie samorządów klasowych i wybór poprzez tajne głosowanie prezydium samorządu, czyli: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekcji do „zadań specjalnych” i plastycznej, DJ, osób odpowiedzialnych za „szczęśliwy numerek”,

 

- wypisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,

-  ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,

 

 

 

 -    opieka nad sprzętem grającym,

 -    sprzedaż biletów,

 

 -    przygotowanie akademii i upominków nauczycielom i pracownikom szkoły,

      

   

 

-     przeprowadzenie zbiórki monet groszowych na terenie szkoły, 

 

 

 

 

-   udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach kościelnych  i powiatowych organizowanych z okazji Święta Niepodległości,

 

   

-  dyskoteka dla klas IV-VI i I-III gimnazjum,

 

 

 

 


-     przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej i  uczniom,

-     konkurs stroików świątecznych, 

 

 

 

-     zbieranie żywności i artykułów piśmienniczych,

-     przygotowanie paczek uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej,

  

 

 

 

-    dekoracja karnawałowa sali gimnastycznej

-     zorganizowanie zabawy choinkowej dla klas  IV-VI oraz gimnazjum,

 

 -     walentynkowa poczta zakochanych,

 

 

 

-      sprzedaż biletów, opieka nad sprzętem grającym,

 

 

 

 


 

-  zbieranie żywności,

-  przygotowanie paczek żywnościowych uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej,

 

 

    -   udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach kościelnych i miejskich organizowanych z tej okazji w naszym mieście,    

 

 

 

 

czytanie bajek, opowiadań dzieciom w świetlicy szkolnej,

 

    


 

   -   przygotowanie  artykułów i zdjęć z najważniejszych uroczystości szkolnych i umieszczanie ich na kartach Kroniki.

    

                                                                            

 

Realizują:

Beata Jaroszko

Agnieszka Bosiacka


Galerie