Samorząd Uczniowski

Jesteś tu: Strona główna » Samorząd Uczniowski


SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4


W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego swoją pracę rozpoczął nowy samorząd uczniowski wybrany spośród uczniów chętnych do pracy na rzecz społeczności szkolnej. W tym roku skład samorządu uczniowskiego przedstawia się następująco:

 

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


 

Laura Kośko IIIa


 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ


 

Daria Ruta VIIa


 

SKARBNIK


 

Oliwia Salwocka VIIb


 

SEKCJA MUZYCZNA (DJ)


 

Bartosz Szych IIIc

 

Agata Stepaniuk IIIc

 

Wiktoria Wieremiejuk IIIa


 

SZCZĘŚLIWY  NUMEREK LOSUJĄ:


 

Gabriela Grabowska  i Agnieszka Bosiacka


 

SEKCJA PLASTYCZNA


 

Gabriela Grabowska IIc

 

Agnieszka Bosiacka IIc

 

Emilia Korolko IVa

 

Wiktoria Gabrysiak Vb

 

Lena Borowska Va

 

Paweł Turowski Va

 

Julia Laszewicz VIa

 

Aleksandra Piekutin VIIa


 

SEKCJA DO ZADAŃ SPECJALNYCH-

 

RADA WOLONTARIATU


 

Dominika Hapunowicz VIIa

 

Paulina Mikucka II b

 

Dominik Nazarko IIb


 

W planie pracy samorządu znalazły się między innymi organizacja dyskotek, apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, udział w obchodach świąt narodowych, akcje charytatywne, Walentynkowa poczta i wiele innych inicjatyw.


 

 

 

 Opiekun – Agnieszka Bosiacka

i Katarzyna Łuczaj

 

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


W ZESPOLE SZKÓŁ IM. A. MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM

                         

Rok szkolny 2016/2017

 

 

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

 

 Styczeń

 

 

 

 Luty

 

 

 

 

 

 


Marzec/Kwiecień

 

 

 

 

Maj

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

 Przez cały rok szkolny

 

1. Wybory Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 


2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 
1. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej

 

 2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

 

 

3. Akcja „Góra Grosza 2016r.

 

 

 

 

1. Obchody Święta Niepodległości

 

 

 

 2. Andrzejki w naszej szkole

 

 

 

 

1. Święta Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 2. Akcja charytatywna   „Pomagam Świętemu Mikołajowi”

 

 

 

 

1. Choinka noworoczna

 

 

 

1. Walentynki

 

 

 

2. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej pod hasłem „Miłość Ci wszystko wybaczy”.

 

 

 

1. Akcja charytatywna „Podziel się i TY”.

 

 

 

1. Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

 

 

1. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

 

 

 

 

2 . Prowadzenie Kroniki szkolnej

 

 

-  wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy,

-  zebranie samorządów klasowych i wybór poprzez tajne głosowanie prezydium samorządu, czyli: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekcji do „zadań specjalnych” i plastycznej, DJ, osób odpowiedzialnych za „szczęśliwy numerek”,

 

- wypisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,

-  ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,

 

 

 

 -    opieka nad sprzętem grającym,

 -    sprzedaż biletów,

 

 -    przygotowanie akademii i upominków nauczycielom i pracownikom szkoły,

      

   

 

-     przeprowadzenie zbiórki monet groszowych na terenie szkoły, 

 

 

 

 

-   udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach kościelnych  i powiatowych organizowanych z okazji Święta Niepodległości,

 

   

-  dyskoteka dla klas IV-VI i I-III gimnazjum,

 

 

 

 


-     przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej i  uczniom,

-     konkurs stroików świątecznych, 

 

 

 

-     zbieranie żywności i artykułów piśmienniczych,

-     przygotowanie paczek uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej,

  

 

 

 

-    dekoracja karnawałowa sali gimnastycznej

-     zorganizowanie zabawy choinkowej dla klas  IV-VI oraz gimnazjum,

 

 -     walentynkowa poczta zakochanych,

 

 

 

-      sprzedaż biletów, opieka nad sprzętem grającym,

 

 

 

 


 

-  zbieranie żywności,

-  przygotowanie paczek żywnościowych uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej,

 

 

    -   udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach kościelnych i miejskich organizowanych z tej okazji w naszym mieście,    

 

 

 

 

czytanie bajek, opowiadań dzieciom w świetlicy szkolnej,

 

    


 

   -   przygotowanie  artykułów i zdjęć z najważniejszych uroczystości szkolnych i umieszczanie ich na kartach Kroniki.

    

                                                                            

 

Realizują:

Beata Jaroszko

Agnieszka Bosiacka


Kolejny raz usypaliśmy górę grosza 

czytaj więcej

Galerie