Opłata za obiady

Jesteś tu: Strona główna » Opłata za obiady


 INFORMACJA


Karty zgłoszeń ucznia na obiady i do świetlicy, będą wydawane w dniach od 07.06.2017 roku do dnia 23.06.2017 roku w świetlicy szkolnej i w pokoju nr 46 (intendendki).

Wypełnione karty na rok szkolny 2017/2018 proszę złożyć w pokju nr 46 lub w świetlicy szkolnej do dnia 23.06.2017 roku.

Po tym terminie w/w dokumenty proszę składać w pokoju nr 46 lub w sekretariacie.


 

Wpłata za obiady za czerwiec 2017 roku  wynosi:

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum:


13 ob. x 3,00 zł=39,00 zł


Wpłaty należy dokonać do 10 czerwca 2017 roku i z dowodem wpłaty zgłosić się do pokoju nr 46 po  abonamenty obiadowe.

Po 10.06.2017 roku obiady bez abonamentów nie będą wydawane!!!

 

 

Uwaga


Odliczenie kwoty za niespożyty posiłek następuje tylko po zgłoszeniu rezygnacji dziecka z obiadu najpóźniej  do godziny 8.00 w dniu,  w którym dziecko obiadu spożywać nie będzie. Informację o rezygnacji można  zgłosić osobiście w pokoju 46  lub telefonicznie pod numerem 85 730 67 72.

 

Wpłaty za obiady należy dokonać w Banku Spółdzielczym Brańsk na konto:

 

Nr 89 8063 0001 0070 0706 5699 0015

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza

 

Wpłaty przyjmowane są w:

 

Budynku PZU i BGŻ, ul. Mickiewicza 32

Szpitalu, ul. Kleszczelowska

"Mlekowicie", ul. Wojska Polskiego