Opłata za obiady

Jesteś tu: Strona główna » Opłata za obiady


 INFORMACJA


Karty zgłoszeń ucznia na obiady i do świetlicy, będą wydawane w dniach od 07.06.2017 roku do dnia 23.06.2017 roku w świetlicy szkolnej i w pokoju nr 46 (intendendki).

Wypełnione karty na rok szkolny 2017/2018 proszę złożyć w pokju nr 46 lub w świetlicy szkolnej do dnia 23.06.2017 roku.

Po tym terminie w/w dokumenty proszę składać w pokoju nr 46 lub w sekretariacie. UWAGA!


Wpłata za obiady za październik 2017 roku  wynosi:

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum:


22 ob. x 3,00 zł = 66,00 zł


Wpłaty należy dokonać do 10 października 2017 roku i z dowodem wpłaty zgłosić się do pokoju nr 46 po  abonamenty obiadowe.

Po 10.10.2017 roku obiady bez abonamentów nie będą wydawane!!!

 

 

 

Nowy rachunek bankowy obowiązujący od 01.09.2017 r. na który należy dokonywać wpłat za obiady

Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza

w PKO Bank Polski

 

Nr konta:    80 1020 1332 0000 1002 1071 9195


Bank mieści się przy ul. Mickiewicza 54


UWAGA:

 

Odliczenie kwoty za niespożyty posiłek następuje tylko po zgłoszeniu rezygnacji dziecka z obiadu najpóźniej  do godziny 8.00 w dniu,  w którym dziecko obiadu spożywać nie będzie. Informację o rezygnacji można  zgłosić osobiście w pokoju 46  lub telefonicznie pod numerem 85 730 67 72.