O szkole

Jesteś tu: Strona główna » O szkole

   Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim mieści się przy  ul. A. Mickiewicza 126, tel./fax (085)730-67-72, e-mail sekret-zs-am@o2.pl, www.zs-mickiewicz.szkolnastrona.pl. Placówka zapewnia wykwalifikowaną, kompetentną kadrę pedagogiczną. Uczniowie objęci są opieką dwóch pedagogów, psychologa i pielęgniarki.

Misja szkoły to: "Szkoła jest miejscem integracji uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego".

   Celem szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności, aby uczeń mógł stać się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych. Specyfiką szkoły jest nauczanie języka ukraińskiego dla mniejszości narodowej. W programie wychowawczym szkoły priorytetowe znaczenie przyznano edukacji ekologicznej i prozdrowotnej. Szkoła zdobyła certyfikaty: Szkoła z klasą, Uczniowie z klasą, Szkoła przyjazna środowisku, Międzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga”. W szkole odbywa się wiele interesujących imprez, turniejów sportowych, akcji charytatywnych, wycieczek i koncertów. Wizytówką szkoły jest założony w 1995 roku ukraiński zespół pieśni i tańca Ranok, który otrzymuje nagrody na międzynarodowych konkursach i festiwalach. Na uznanie zasługują także sukcesy w  pływaniu, piłce siatkowej i lekkiej atletyce. Szkoła ma wielu laureatów i finalistów różnorodnych konkursów na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

   Placówka dysponuje 24 salami lekcyjnymi,  6 salami do kształcenia zintegrowanego, 2 salami komputerowymi z dostępem do Internetu, salą gimnastyczną, salką gimnastyczną dla klas I - III, siłownią wyposażoną w sprzęt sterowany elektronicznie, a także świetlicą i jadalnią. Istotnym elementem wspomagającym funkcjonowanie szkoły jest dobrze wyposażona biblioteka i Multimedialne Centrum Informacyjne. Na terenie szkoły działa sieć wi-fi. O bezpieczeństwo uczniów dba system monitoringu wizyjnego i system alarmowy, połączony całodobowo ze stacją monitorowania. Sale lekcyjne są nowocześnie wyposażone. Szkoła posiada tablice interaktywne, rzutniki multimedialne z ekranami, mikroskop elektryczny z kamerą, sprzęt audiowizualny.  Jest tu także szkolna izba regionalna, gdzie gromadzone są eksponaty związane z naszą małą Ojczyzną, gdyż ważną rolę w życiu szkoły i kształtowaniu postaw młodych ludzi odgrywa historia i związana z nią tradycja.

   Dużą wagę przywiązuje się do imprez cyklicznych. Zajmują one ważne miejsce w życiu artystycznym szkoły. Są to m.in. Pasowanie na ucznia klasy I, Wieczór Kolęd, Dzień Patrona, Dzień Języków,  Dzień Kultury Ukraińskiej. Oferta edukacyjna jest bogata i różnorodna. Wielu nauczycieli prowadzi zajęcia dla uczniów uzdolnionych, jak i mających trudności w nauce. Uczniowie mają do wyboru: zajęcia sportowe, taneczno - wokalne, chór,  zespół „Kameleon”, koła ekologiczne, komputerowe, plastyczne (zajęcia prowadzi znany w regionie artysta malarz), teatralne, przedmiotowe i wiele innych. Działa Samorząd Uczniowski, który wspiera akcje charytatywne: I Ty możesz zostać św. Mikołajem, Podziel się kromką chleba, Góra Grosza. Dwa razy usypaliśmy największa „górę grosza” w województwie podlaskim, pomogliśmy w ten sposób rodzinnym domom dziecka. Biblioteka szkolna proponuje udział w spotkaniach z pisarzami oraz akcjach m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom, Bookcrossing. Dzieci spędzające czas w świetlicy szkolnej mają możliwość twórczego poprzez zabawy i gry dydaktyczne. Świetlica zapewnia opiekę w godz. od 645 do 1630. Dzieci mają do swojej dyspozycji dwie sale. Jedna z nich zabezpiecza potrzeby ruchowe a druga edukacyjne przebywających w świetlicy dzieci. Dzięki współpracy z MKRPA funkcjonuje świetlica środowiskowa Krąg Przyjaźni. Oferuje ona ciekawe i atrakcyjne formy zajęć socjoterapeutycznych, a także bezpłatne wyjścia i wyjazdy na lodowisko, basen itp.

   W ramach europejskiego  projektu Comenius Sokrates zrealizowaliśmy już dwa międzynarodowe projekty: "Zdrowie dla człowieka i lasu" oraz Jaki wpływ mogą wywrzeć działania dzieci na stan środowiska naturalnego naszej planety”. Współpracowaliśmy  europejskimi szkołami z Niemiec, Portugalii, Bułgarii, Hiszpanii, Grecji, Rumunii oraz z aspirujacej do Unii Europejskiej Turcji.  Uczniowie wyjeżdżali do Niemiec, Bułgarii, Portugalii, Rumunii.  Młodzież gościła w szkole kolegów i koleżanki z zaprzyjaźnionych szkół. Takie projekty to doskonała okazja do sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności językowych i interpersonalnych. Obecnie realizujemy trzeci projekt Fotografia i kinematografia jako sposób spędzania wolnego czasu” wraz z partnerskimi szkołami z  Turcji, Szwecji, Francji, Litwy, Chorwacji, Słowacji i Węgier.

   Szkoła znana jest ze swych działań ekologicznych, promuje zdrowy styl życia i żywienia.  Certyfikat Szkoła przyjazna środowisku honoruje działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska w akcjach ogólnopolskich: Święto drzewa, Sprzątanie świata - Polska; projektach i programach ekologicznych: My i środowisko, Szkolny program Ekozespołów  Młodzież odnosi znaczące sukcesy w konkursach ekologicznych na szczeblu ogólnopolskim (Młody Reporter Dla Środowiska, Bioróżnorodność gatunkowa i formy ochrony przyrody w Polsce, Reporterzy  Ekozespołów).

   W latach 2006-2012 młodzież była zaangażowana w projekt  Przywróćmy pamięć, prowadzony przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Praca w projekcie uczyła tolerancji, otwartości na inne kultury, poszerzała wiedzę o losach Żydów w Polsce i wielokulturowości Bielska Podlaskiego. Uczniowie każdego roku przedstawiali swoje osiągnięcia w Warszawie na uroczystym spotkaniu w synagodze Nożyków. 

   Szkoła była także jedynym reprezentantem gminy Bielsk Podlaski wśród szkół podstawowych i gimnazjalnych realizujących projekt „Szkolne Koła GIS". Przy pomocy oprogramowania informatycznego uczniowie  odkrywali i zapisywali historyczne nazwy geograficzne najbliższego regionu. W efekcie powstał ,,Słownik nazw miejscowych regionu Puszczy Białowieskiej".

   Absolwentką naszej szkoły jest halowa mistrzyni świata w lekkiej atletyce Kamila Lićwinko (z domu Stepaniuk).

 

 


Galerie

Siłownia szkolna


Promocja zdrowego stylu życia


Święto szkoły


Dzień Kultury Ukraińskiej


Akcja charytatywna


Święto szkoły


Teatrzyk szkolny


Dzień Ziemi


Jasełka


Uroczyste pasowanie na ucznia


Budynek szkoły


Teatrzyk szkolny


Święto szkoły


Święto szkoły


Świetlica szkolna


Święto szkoły


Przywróćmy pamieć


Wieczór Kolęd i zespół RANOK


Comenius Sokrates


Szkolne Koła GIS