Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Zespół "Ranok"

      Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca Ranok powstał w 1995 roku z inicjatywy działaczy Związku Ukraińców Podla- sia. Od 1996 roku działa przy Bielskim Domu Kultury.  Członkami zespołu są głównie uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim uczęszczający na lekcje ojczystego języka ukraińskiego.

     Ranok to nie tylko żywiołowa radosna młodość, ale także prastare pieśni i tańce w nowym wykonaniu. Repertuar zespołu wypełniają ciągle jeszcze kultywowane na Podlasiu tradycyjne pieśni obrzędowe (wiosenne, rohulki, sianokosne, kupalskie, żniwne, weselne, kolędy, szczedriwki), liryczne, a także ogólnie znane pieśni ukraińskie. Zarówno tradycyjne pieśni wykonywane a cappella, w manierze zbliżonej do archaicznego autentyku, jak i te opracowane, które zespół wykonuje  wraz z grupą instrumentalną służą popularyzacji ukraińskiego folkloru Podlasia.

     W 2000r.  zespół wydał kasetę, a w 2005r. pierwszą płytę CD, na której znalazły się głównie pieśni z Północnego Podlasia i ukraińskiego Polesia. W 2009r. została wydana płyta "Ranok koladuje" z bogatym repertuarem kolęd i szczedriwek.

     Istniejąca od 2000 roku grupa taneczna wzbogaca repertuar zespołu skocznymi poleskimi tańcami ludowymi. Zespół Pieśni i Tańca Ranok wielokrotnie brał udział oraz otrzymywał nagrody w regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach i na festiwalach. Przedstawiał tradycyjną kulturę swego regionu na Ukrainie (Kijów, Łuck, Równe, Lwów), Słowacji, w Rumunii, Belgii i Francji. Brał udział w licznych nagraniach programów telewizyjnych.

 

Grupa instrumentalna zespołu w składzie:

akordeon, skrzypce, sopiłka, bęben, kontrabas

 

Kierownik artystyczny zespołu: Elżbieta Tomczuk

Choreograf: Borys Buń

Kierownik grupy instrumentalnej: Ihor Fita

 

     The Ranok Ukrainian Ensemble was founded in 1995 on the initiative of the Association of Ukrainians in Podlasie. Since 1996 the ensemble has been practicing in the Community Centre in Bielsk Podlaski. The members of the ensemble are mainly students of the Adam Mitskevych School in Bielsk Podlaski who attend the lessons of Ukrainian, their native language.

Ranok is not only youth but also new and modern performance of folk songs and dances.

      The repertoire of the Ranok Ensemble includes traditional folk songs (spring songs, wedding songs, carols, etc), lyrical and a variety of other Ukrainian songs. In 2000 the ensemble produced an audio cassette and in 2007 it released the first CD, which included predominantly the songs of the Northern Podlasie and the Ukrainian Polesie regions. In 2009 they recorded carols and new year's songs that are called shchedrivkas in Ukrainian on the CD "Ranok koliaduie".

      Since 2000 the ensemble has a dancing group. The repertoire of it is rich in merry Polesie dances. The ensemble participated in many different local and international contests and festivals and won many prizes. It also presented traditional culture of the region it comes from in many countries: Ukraine (Kyiv, Lutsk, Rivne, Lviv), Belgium, France, Romania and Slovakia.

Artykuły