Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Grono Pedagogiczne

 

Wykaz pracowników pedagogicznych

Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza

w Bielsku Podlaskim

 

Dyrekcja:

Gałka Eugenia – dyrektor (matematyka)

 Dzun Joanna wicedyrektor (matematyka)

 Żukowski Piotr– wicedyrektor (fizyka)

Pedagodzy:

Daniluk Agnieszka

Zajączkowska Katarzyna

Psycholog:

Juźwiuk Anna

Logopeda:

Sołowianiuk Aleksandra

Edukacja wczesnoszkolna:

Duryńska Iwona

Duszkowska Joanna

Gołębiecka Zdzisława

Misiuk Dorota

Pawluczuk Krystyna

Petkiewicz Bożena

Popławska Marzanna

Puchalska Agata

Rudczuk Alina

Sawczyńska Elżbieta

Żukowska Justyna

Kalinowska Agnieszka - nauczyciel wspomagający

Wychowawcy  świetlicy:

Androsiuk Zenaida

Antoniuk Janina

Puchalska Agata

Ruta Maria

Korowaj Irena

Religia:

ks. Anchim Leon

ks. diakon. Kuźma Marcin

ks. Łapiński Tomasz

ks.Tokajuk Jerzy

Barszczewska Anna

Bosiacka Agnieszka

Jaroszko Beata

s. Zuzanna Kazimierczuk

Język polski:

Bańkowski Witold

Borowska Ewa

Chomicka - Sosna Katarzyna

Mańko-Filimoniuk Monika

Piekutin Krystyna

Szurbak Barbara

Język angielski:

Białokozowicz Paweł

Lachowicz Anna

Jermałowska Anna

Kryńska Jolanta

Mikulicz - Strapczuk Małgorzata

Morozow  Jolanta

Mitkowska Halina

Język niemiecki:

Tyszkiewicz Barbara

Język rosyjski:

Bańkowski Witold 

Harasim Katarzyna

Mitkowska Halina

Język ukraiński:

Giza Agnieszka

 Tomczuk Elżbieta

Historia:

Białokozowicz Jerzy

Niegierewicz Anna

Wiedza o społeczeństwie:

Fiedoruk Maria

Plastyka:

Wesołowska Iwona

Tyc Włodzimierz Witalis

Muzyka:

Niegierewicz Alina

Tomczuk Elżbieta

Matematyka

Łuczaj Katarzyna

Mucha Irena

Ryżyk Maria

Zajkowska Jolanta

Fizyka:

Aściukiewicz Monika

Łuczaj Katarzyna

Geografia:

Gałka Elżbieta

 Biologia:

Bartoszuk Alina

Dolińska Anna

Wesołowska Katarzyna

Chemia:

Aściukiewicz Monika

Bartoszuk Alina

Przyroda:

Bartoszuk Alina

Ruta Maria

Wesołowska Katarzyna

Informatyka, technika:

Kowalewicz Roman

Naliwajko Jarosław

Sawicki Andrzej

Żukowski Piotr

Wychowanie fizyczne:

Chilkiewicz Eugeniusz

Duszkowski Dariusz

Korowaj Irena

Kuna Andrzej

Pawlik Jarosław

Sosna Andrzej

Terebun Monika

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Kuna Andrzej 

Bibliotekarze:

Borowska Elżbieta

Korolczuk Grażyna

Romańczuk Dorota