Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

O szkole

   Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim mieści się przy  ul. A. Mickiewicza 126, tel./fax (085)730-67-72, e-mail sekret-zs-am@o2.pl, www.zs-mickiewicz.szkolnastrona.pl. Placówka zapewnia wykwalifikowaną, kompetentną kadrę pedagogiczną. Uczniowie objęci są opieką dwóch pedagogów, psychologa i pielęgniarki.

Misja szkoły to: "Szkoła jest miejscem integracji uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego".

   Celem szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności, aby uczeń mógł stać się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych. Specyfiką szkoły jest nauczanie języka ukraińskiego dla mniejszości narodowej. W programie wychowawczym szkoły priorytetowe znaczenie przyznano edukacji ekologicznej i prozdrowotnej. Szkoła zdobyła certyfikaty: Szkoła z klasą, Uczniowie z klasą, Szkoła przyjazna środowisku, Międzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga”. W szkole odbywa się wiele interesujących imprez, turniejów sportowych, akcji charytatywnych, wycieczek i koncertów. Wizytówką szkoły jest założony w 1995 roku ukraiński zespół pieśni i tańca Ranok, który otrzymuje nagrody na międzynarodowych konkursach i festiwalach. Na uznanie zasługują także sukcesy w  pływaniu, piłce siatkowej i lekkiej atletyce. Szkoła ma wielu laureatów i finalistów różnorodnych konkursów na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

   Placówka dysponuje 24 salami lekcyjnymi,  6 salami do kształcenia zintegrowanego, 2 salami komputerowymi z dostępem do Internetu, salą gimnastyczną, salką gimnastyczną dla klas I - III, siłownią wyposażoną w sprzęt sterowany elektronicznie, a także świetlicą i jadalnią. Istotnym elementem wspomagającym funkcjonowanie szkoły jest dobrze wyposażona biblioteka i Multimedialne Centrum Informacyjne. Na terenie szkoły działa sieć wi-fi. O bezpieczeństwo uczniów dba system monitoringu wizyjnego i system alarmowy, połączony całodobowo ze stacją monitorowania. Sale lekcyjne są nowocześnie wyposażone. Szkoła posiada tablice interaktywne, rzutniki multimedialne z ekranami, mikroskop elektryczny z kamerą, sprzęt audiowizualny.  Jest tu także szkolna izba regionalna, gdzie gromadzone są eksponaty związane z naszą małą Ojczyzną, gdyż ważną rolę w życiu szkoły i kształtowaniu postaw młodych ludzi odgrywa historia i związana z nią tradycja.

   Dużą wagę przywiązuje się do imprez cyklicznych. Zajmują one ważne miejsce w życiu artystycznym szkoły. Są to m.in. Pasowanie na ucznia klasy I, Wieczór Kolęd, Dzień Patrona, Dzień Języków,  Dzień Kultury Ukraińskiej. Oferta edukacyjna jest bogata i różnorodna. Wielu nauczycieli prowadzi zajęcia dla uczniów uzdolnionych, jak i mających trudności w nauce. Uczniowie mają do wyboru: zajęcia sportowe, taneczno - wokalne, chór,  zespół „Kameleon”, koła ekologiczne, komputerowe, plastyczne (zajęcia prowadzi znany w regionie artysta malarz), teatralne, przedmiotowe i wiele innych. Działa Samorząd Uczniowski, który wspiera akcje charytatywne: I Ty możesz zostać św. Mikołajem, Podziel się kromką chleba, Góra Grosza. Dwa razy usypaliśmy największa „górę grosza” w województwie podlaskim, pomogliśmy w ten sposób rodzinnym domom dziecka. Biblioteka szkolna proponuje udział w spotkaniach z pisarzami oraz akcjach m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom, Bookcrossing. Dzieci spędzające czas w świetlicy szkolnej mają możliwość twórczego poprzez zabawy i gry dydaktyczne. Świetlica zapewnia opiekę w godz. od 645 do 1630. Dzieci mają do swojej dyspozycji dwie sale. Jedna z nich zabezpiecza potrzeby ruchowe a druga edukacyjne przebywających w świetlicy dzieci. Dzięki współpracy z MKRPA funkcjonuje świetlica środowiskowa Krąg Przyjaźni. Oferuje ona ciekawe i atrakcyjne formy zajęć socjoterapeutycznych, a także bezpłatne wyjścia i wyjazdy na lodowisko, basen itp.

   W ramach europejskiego  projektu Comenius Sokrates zrealizowaliśmy już dwa międzynarodowe projekty: "Zdrowie dla człowieka i lasu" oraz Jaki wpływ mogą wywrzeć działania dzieci na stan środowiska naturalnego naszej planety”. Współpracowaliśmy  europejskimi szkołami z Niemiec, Portugalii, Bułgarii, Hiszpanii, Grecji, Rumunii oraz z aspirujacej do Unii Europejskiej Turcji.  Uczniowie wyjeżdżali do Niemiec, Bułgarii, Portugalii, Rumunii.  Młodzież gościła w szkole kolegów i koleżanki z zaprzyjaźnionych szkół. Takie projekty to doskonała okazja do sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności językowych i interpersonalnych. Obecnie realizujemy trzeci projekt Fotografia i kinematografia jako sposób spędzania wolnego czasu” wraz z partnerskimi szkołami z  Turcji, Szwecji, Francji, Litwy, Chorwacji, Słowacji i Węgier.

   Szkoła znana jest ze swych działań ekologicznych, promuje zdrowy styl życia i żywienia.  Certyfikat Szkoła przyjazna środowisku honoruje działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska w akcjach ogólnopolskich: Święto drzewa, Sprzątanie świata - Polska; projektach i programach ekologicznych: My i środowisko, Szkolny program Ekozespołów  Młodzież odnosi znaczące sukcesy w konkursach ekologicznych na szczeblu ogólnopolskim (Młody Reporter Dla Środowiska, Bioróżnorodność gatunkowa i formy ochrony przyrody w Polsce, Reporterzy  Ekozespołów).

   W latach 2006-2012 młodzież była zaangażowana w projekt  Przywróćmy pamięć, prowadzony przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Praca w projekcie uczyła tolerancji, otwartości na inne kultury, poszerzała wiedzę o losach Żydów w Polsce i wielokulturowości Bielska Podlaskiego. Uczniowie każdego roku przedstawiali swoje osiągnięcia w Warszawie na uroczystym spotkaniu w synagodze Nożyków. 

   Szkoła była także jedynym reprezentantem gminy Bielsk Podlaski wśród szkół podstawowych i gimnazjalnych realizujących projekt „Szkolne Koła GIS". Przy pomocy oprogramowania informatycznego uczniowie  odkrywali i zapisywali historyczne nazwy geograficzne najbliższego regionu. W efekcie powstał ,,Słownik nazw miejscowych regionu Puszczy Białowieskiej".

   Absolwentką naszej szkoły jest halowa mistrzyni świata w lekkiej atletyce Kamila Lićwinko (z domu Stepaniuk).

 

 


Artykuły