Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Adresy zasobów edukacyjnych

Adres www

Krótki opis (czego dotyczy, do jakich edukacji/przedmiotów można wykorzystać/poziom edukacyjny)

https://learningapps.org/

LearningApps.org jest aplikacją Web 2.0 wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu, lub też zmieniane lub tworzone przez użytkowników w Internecie. Aplikacje nie zawierają żadnych specjalnych ram lub konkretnego scenariusza lekcji: są ograniczone wyłącznie do interaktywnej części. Aplikacje nie stanowią jednostki lekcyjnej, lecz muszą być osadzone w odpowiednim scenariuszu nauczania.

http://scholaris.pl

Scholaris to portal wiedzy dla nauczycieli zawierający bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Materiały dostępne na portalu są zgodne z nową podstawą programową i kompatybilne ze wszystkimi tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami. Portal ma na celu wsparcie nauczycieli w przygotowaniu ciekawych, często interaktywnych zajęć poprzez dostarczenie im gotowych i sprawdzonych materiałów edukacyjnych. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

https://pomyslyprzytablicy.wordpress.com/

Nauczyciele języków obcych

Pomysły przy tablicy - blog dla nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego

www.matmainaczej.pl

Matematyka

Blog dla osób, które chcą prowadzić swoje lekcje inaczej, w szczególności lekcje matematyki

www.tableciaki.blogspot.com

Edukacja wczesnoszkolna

Blog/kodowanie i nie tylko/

503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx