Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

O ekologii z Panem Burmistrzem

Trochę o ekologii z Panem Burmistrzem


Uczennice Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza  w ramach kampanii „Zmieniaj nawyki, a nie klimat” biorą  udział w ogólnopolskim ekologicznym  konkursie „Aktywni dla klimatu”.  Ciekawość i chęć znalezienia odpowiedzi na wiele konkursowych  pytań dotyczących ekologii w naszym mieście  zaprowadziła ich i opiekuna Panią Annę Dolińską dn.7.02.2014 r. do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Celem wizyty był wywiad  z włodarzem miasta Panem  Jarosławem Borowskim. Młodzież serdecznie  przywitał Pan Burmistrz i Sekretarz miasta Pani Tamara Korycka. Głównymi tematami poruszonymi podczas spotkania były  kwestie związane z  ochroną środowiska, gospodarką odpadami, jakością  wody pitnej, perspektyw na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przedsięwzięcia związane z ekologizacją  naszego miasta w najbliższej przyszłości.  Pan Burmistrz podkreślał, że wizerunek czystego, zadbanego miasta z pewnością wszystkich nas cieszy, pomaga nam w pracy i w dobrym samopoczuciu, dlatego będzie starał się podejmować szereg  proekologicznych przedsięwzięć. W kwestii ochrony powietrza - podłączenie całego miasta do jednej dużej ciepłowni, doprowadzenie gazociągu gazu ziemnego. Nadmienił, że jakim powietrzem będziemy oddychać to zależy od  zachowań nas wszystkich. W celu zmniejszenia poboru energii elektrycznej w naszym mieście sukcesywnie będą wymieniane żarówki  na energooszczędne. Obecnie miasto oświetla 44 % takich  żarówek, ma nadzieję, że do 2020 r. uda się oświetlić ekologicznymi żarówkami całe miasto. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii będzie pozyskiwał inwestorów, którzy będą inwestować w tego typu energetyczne źródła. Dołoży wszelkich starań, aby miasto stawało się coraz piękniejsze, a ludziom żyło się lepiej i zdrowiej? Po chwili dodał, że jest osobą proekologiczną i  ma nadzieję, że wzrośnie również świadomość ekologiczna  mieszkańców. Na pamiątkę tego emocjonującego spotkania dziewczęta  wręczyły  Panu Burmistrzowi „List do Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski” informujący o ekologicznych działaniach w ramach ogólnopolskiego konkursu „Aktywni dla klimatu”. Pan Burmistrz obdarował gości upominkami. Wśród nich znalazły się albumy  o Bielsku Podlaskim, notatniki. Były  pamiątkowe zdjęcie grupowe oraz słodycze, którymi Pan Burmistrz poczęstował młode konkursowe ekolożki. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Dziewczęta z ekozespołu „Niezapominajki” wróciły  do szkoły pełne wrażeń i nowych cennych wiadomości. Są zdania,  że Pan Burmistrz jest bardzo miłą, zorientowaną w ekologii i sprawach funkcjonowania  naszego miasta osobą.  Lubi młodzież, chętnie udzielał odpowiedzi na postawione przez nich  pytania. Docenił  ich udział w konkursie i zainteresowania ekologią.  
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski za czas jaki nam poświęcił i  za to spotkanie, które  przybliżyło  nam sprawy ekologiczne miasta.  Zwiększyło  bagaż wiedzy na temat najbliższego otoczenia, pozwoliło  na zaplanowanie i realizację naszych dalszych działań proekologicznych  w  szkole i w naszym miejscu zamieszkania. Dziękujemy również  Sekretarz Miasta  Pani Tamarze Koryckiej za sprawną organizację i wsparcie jakie otrzymałyśmy w trakcie  przygotowań do tego wywiadu. 

 
Uczennice  Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim - „Niezapominajki” 

 

Obejrzyj relację z wizyty:

http://youtu.be/iM9ossg25nk

Artykuły