Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

"Aktywni dla klimatu" ogólnopolski konkurs ekologiczny

Kampanię "Zmieniaj nawyki - nie klimat!" realizują uczniowie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza.
W roku szkolnym 2013/2014 uczennice  klasy II D realizują program ogólnopolskiej kampanii pt. "Zmieniaj nawyki - nie klimat!" mającej na celu upowszechnianie wiedzy na temat zmian klimatycznych.

Częścią tej kampanii jest ogólnopolski konkurs „Aktywni dla Klimatu” w którym Ekozespół „Niezapominajki” składający się  z 5 aktywnych uczniów pod kierunkiem nauczycieli Anny Dolińskiej i Jolanty Zajkowskiej  rozpowszechnia wiedzę na temat zmian klimatycznych i metod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerza świadomość  społeczną w dziedzinie ekologii. W ramach podjętych zadań, młodzież zgłębia wiedzę na temat klimatu, poznaje formy jego ochrony oraz podejmuje  własne działania w tej dziedzinie. Uczestnictwo w konkursie polega na realizacji zadań w dwóch etapach. Ocenie konkursowej podlega raport z I etapu wysłany do 15 lutego i z drugiego etapu do 15 maja. Ekozespół  już zrealizował zadania z I etapu „Czas na klimat” w ramach którego wykonał metryczkę gminy Bielsk Podlaski, diagnozę klimatyczną i ekologiczną mapę naszego miasta. Badał świadomość ekologiczną mieszkańców przeprowadzając sondę.

Prezentacja ekozespołu "Niezapominajki"

http://youtu.be/7SSm-89adHo

 

Metryczka gminy

http://youtu.be/amMQPgd2Jlg

Mapa gminy

http://youtu.be/PaX7QxcnDzM

 

T Ty możesz zmienić klimat

http://youtu.be/24HOmLoG3DY

 

 

Diagnoza klimatyczna gminy

http://youtu.be/4SCrOguw3tE

 

Ankieta ekologiczna

http://youtu.be/gw5CJ2G_YPk