Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Pedagoga szkolnego Agnieszki Daniluk

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

mgr Agnieszka Daniluk


PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

 

10.00 – 15.30

 

 

 

 

 

8.00 – 10.00

 

 

 

 

 

 

8.00 – 13.30

 

 

8.00 – 13.00

 

 

11.00 – 15.00


 

Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy:


  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
  • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


MOŻESZ TEŻ SKORZYSTAĆ Z POMOCY INNYCH INSTYTUCJI

(adresy poniżej)INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE

NA TERENIE BIELSKA PODLASKIEGO


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kazimierzowska 18/3

17-100 Bielsk Podlaski

telefon: (085) 730 20 06, 730 89 90

e– mail: mops_bielsk_podlaski@poczta.pl

    


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3- go maja 17

17-100 Bielsk Podlaski
telefon: (085) 833-26-76
e-mail.
centrum3maja@poczta.onet.pl

 


Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul.  Kopernika 1, 17

17 – 100 Bielsk Podlaski

telefon: (085) 730 43 50

 


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. 3 – go maja 17

17 – 100 Bielsk Podlaski

telefon: (085) 833 26 74

e– mail: pppbp@poczta.onet.plPoradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Jagiellońska 32

17 – 100 Bielsk Podlaski

telefon: (085) 833 27 60

e – mail: spzoz_bpinfo@poczta.neostrada.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. A. Mickiewicza 46

17 – 100 Bielsk Podlaski

telefon: (085) 730 45 15

e – mail: gops@bielskpodlaski.pl

 


Powiatowy Urząd Pracy

ul. 3 - go maja 17

17 – 100 Bielsk Podlaski

telefon: (085) 833 27 00

e – mail: bibe@praca.gov.pl