Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Mikołajki na sportowo

W dniu  6 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się turniej sprawnościowy „Mikołajki na sportowo”, w którym wzięli udział uczniowie klas czwartych. Celem imprezy było: rozwijanie sprawności ruchowej, wprowadzenie do ćwiczeń elementów współzawodnictwa, kształtowanie formy rywalizacji sportowej z zachowaniem zasad „fair- play”, przeżycie miłych chwil we wspólnej zabawie, integracja podczas gier, zabaw i konkurencji sportowych uczniów klas czwartych.

Do konkurencji sportowych zostało wyznaczonych po sześciu zawodników z każdego zespołu klasowego (3 chłopców i 3 dziewczynki). Drużyny rywalizowały między sobą w 10 konkurencjach szybkościowo- sprawnościowych („celność rzutu”, „kozłowanie piłką koszykową”, „ringo na pachołku”, „toczenie piłki lekarskiej”, „skoki z miejsca dodawane”, „stonoga”, „biegi do szarfy”, „lawinowy wyścig”, itp.). Jury przyznawało punkty za poprawność i czas wykonanej konkurencji. Oddzielnym punktowanym zadaniem był okrzyk bojowy. Zadaniem grupy i klasy było przygotowanie i zaprezentowanie jury wspólnego zawołania, które sparaliżuje przeciwników i odbierze im chęć do walki. Wszystkie drużyny wywiązały się znakomicie ze swego zadania.

Zwycięzcami turnieju „Mikołajki na sportowo” zdobywając I miejsce zostali zawodnicy klasy IVd osiągając najwyższą liczbę punktów. Miejsce II zajęła klasa IVe, a III wywalczyła klasa IVa.

Najbardziej paraliżującym okrzykiem bojowym okazał się okrzyk klasy IVc.Zwycięzcy otrzymali medale, pamiątkowe dyplomy, odznaki oraz słodycze ufundowane przez Firmę RAMIDREW Radosława Bielskiego oraz Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim - Jana   Kondratiuka.

Nagrody zawodnikom wręczył wicedyrektor naszej szkoły Piotr Żukowski.

Zawody wzbudziły wiele pozytywnych emocji i przebiegły w radosnej i miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy przestrzegali zasad „fair - play”. Dziękuję sponsorom, dyrekcji, nauczycielom wychowania fizycznego, wychowawcom i uczniom klas IV za zaangażowanie i pomoc w organizacji turnieju „Mikołajki na sportowo”.

 

                                               Nauczyciel wychowania fizycznego Irena Korowaj- Jakimiuk