Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej

 Dnia 14 grudnia  2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im.  A. Mickiewicza obył się III Międzyszkolny  Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej. Konkurs przebiegał w dwóch  kategoriach wiekowych: klasy I – IV oraz klasy V –VIII. 

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o literaturze anglojęzycznej, poszerzenie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych, kreowanie wzorców literackich, doskonalenie umiejętności recytatorskich jak również zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną.

Łącznie do konkursu przystąpiło 22  uczniów z następujących szkół podstawowych:

- Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, 

- Szkoły Podstawowej nr 4 im A. Mickiewicza  w Bielsku Podlaskim,

- Szkoły Podstawowej  w Augustowie,

- Szkoły Podstawowej  z dnjb w Orli.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu, komisja w składzie:    

  1. Pani Natalia Białokozowicz
  2. Pani Justyna Majdańczyk - Lewczuk
  3. Pani Halina Sokołowska
  4. Pan Paweł Białokozowicz

przyznała następujące miejsca:

 

Klasy I – IV

I miejsce –  Igor Wróblewski  (SP nr 4  im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim)

II miejsce – Oriana Struczyk  (SP z dnjb w Orli)

III miejsce – Maja Kopczuk  ( SP nr 4  im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim)

wyróżnienie – Aleksander Krawczuk (SP w Augustowie), Jagoda Wichrowska (SP nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim)

                      

Klasy V – VIII

I miejsce – Julia Górska (SP nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim)            

II miejsce – Anna Zawadzka  (SP w Augustowie)

III miejsce – Paweł Turowski  (SP nr 4  im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim)

wyróżnienie – Julian Krasowski  ( SP w Augustowie)

wyróżnienie – Gabriel Pach   (SP z dnjb w Orli)

Daria Niesteruk  (SP z dnjb w Orli ), Bartosz Adamiuk (SP nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy okolicznościowe.

Anna Jermałowska i Anna Lachowicz