Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

XII Konkurs Pieśni Patriotycznej Szkół Powiatu Bielskiego

6 listopada w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego odbył się XII Konkurs Pieśni Patriotycznej Szkół Powiatu Bielskiego. Natalia Nikitiuk z klasy VIIA piosenką  „W listopadzie” wyśpiewała pierwsze miejsce. 

Honorowy patronat nad Konkursem objął  STAROSTA BIELSKI Sławomir Jerzy Snarski. Natalia wystąpiła również na uroczystych apelach z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości  w naszej szkole oraz w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego.

Gratulujemy Natalii i życzymy jeszcze wielu wokalnych sukcesów!!!