Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Ślubowanie pierwszoklasistów

11 października 2018 roku w obecności zaproszonych gości, Dyrekcji Szkoły, nauczycieli  i rodziców odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów .

Na tle pięknej dekoracji nawiązującej do symboli narodowych uczniowie klas pieszych zaprezentowali część artystyczną odwołującą się do tradycji szkolnych oraz Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

O tym, jak ważna jest świadomość bycia godnym uczniem i patriotą, świadczyły też słowa złożonej przez nich roty ślubowania:


„Czy przyrzekacie kochać swoją Ojczyznę?”
Ucz. – „Przyrzekamy!”

„Czy przyrzekacie dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły?”

Ucz.- „Przyrzekamy!”

„Czy przyrzekacie być dobrymi kolegami i koleżankami?”

Ucz. – „Przyrzekamy!”

„Czy przyrzekacie szanować pracę swoją i  innych ?”
Ucz.- „Przyrzekamy!”

„Czy przyrzekacie swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom?

Ucz. – „Przyrzekamy!”


Uczniowie klas pierwszych zaliczyli  egzamin z „grzeczności” oraz pochwalili się  znajomością języka angielskiego i ukraińskiego, co pokazali w pięknie zaprezentowanych przez siebie piosenkach. Uroczystość przebiegła w miłym i dostojnym nastroju, a uczniowie w symbolicznych, żakowskich czapeczkach i odświętnych strojach prezentowali się przepięknie. Dyrekcja Szkoły dokonała pasowania pierwszoklasistów  na pełnoprawnych uczniów symbolicznymi ołówkami, tak jak niegdyś pasowano rycerzy. Na zakończenie uroczystości nie mogło oczywiście zabraknąć życzeń, podziękowań, pamiątkowych dyplomów i upominków oraz wspólnych zdjęć.