Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Konkurs filmowy „Zdrowy styl życia – wolny od nałogów”

W miesiącu kwietniu 2018 roku, w ramach działań wychowawczo – profilaktycznych, prowadzonych w szkole, wśród uczniów klas VII został ogłoszony konkurs na film profilaktyczny promujący zdrowy styl życia. Organizatorami konkursu byli wychowawcy klas VII oraz pedagog szkolny. Ideą konkursu było propagowanie postaw społecznie pożądanych, profilaktyka uzależnień, zachęcanie uczniów do aktywności artystycznej i twórczej oraz popularyzacja racjonalnych sposobów korzystania z urządzeń multimedialnych.

Komisja konkursowa wyróżniła 2 filmy. 22 czerwca konkurs został podsumowany na uroczystym  apelu, a dzięki wsparciu Urzędu Miasta zwycięscy otrzymali nagrody.

II miejsce zdobył film klasy VIIc pt. „Fonoholizm – nikt nie jest bezpieczny… Uzależnienie XXI wieku”, przygotowany przez następujących uczniów:

- Szymon Wąż

- Mateusz Kukołka

- Dominika Dąbrowska

- Aleksandra Hoff

- Wiktoria Gołębiecka

- Kamila Malinowska

 

I miejsce zdobył film klasy VIIb pt. „Zdrowe życie wolne od nałogów”, przygotowany przez następujących uczniów:

- Gabriela Dąbrowska

- Kuba Hryniewicki

- Diana Pietryszyk

 

Oto linki do nagrodzonych filmów:


https://www.facebook.com/ZSim.A.MickiewiczaBielskPodlaski/videos/891780120994868/

 

https://www.facebook.com/ZSim.A.MickiewiczaBielskPodlaski/videos/891783387661208/

 

 

pedagog szkolny Katarzyna Zajączkowska