Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Festiwal Zespołów Tanecznych w Kołomyi (Ukraina)

W dniach 3-7 maja, uczniowie naszej szkoły tańczący w zespole RANOK, uczestniczyli w Festiwalu Zespołów  Tanecznych w Kołomyi (Ukraina). Kołomyja często nazywana jest perełką Europy Wschodniej.

Miasto jest centrum huculskiej sztuki ludowej, znajduje się tu m.in. muzeum etnograficzne i muzeum pisanek. Po przekroczeniu granicy, uczniowie na początku zwiedzili Lwów i Iwano-Frankiwśk. W Kołomyi czekała na naszych artystów moc festiwalowych atrakcji. RANOK zaprezentował na miejscowej scenie siedem tańców. Festiwalowa rada artystyczna oceniła bardzo wysoko umiejętności bielskich tancerzy. Były również wspólne warsztaty huculskich tańców, spotkania integracyjne z innymi zespołami oraz zwiedzanie starego miasta, jakim jest Kołomyja. Nasi uczniowie wrócili z festiwalu pełni wrażeń i inspiracji do dalszej pracy. Wyjazd był także doskonałą okazją do poszerzenia horyzontów młodych ludzi, doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem ukraińskim oraz nawiązywania długotrwałych przyjaźni.

503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx