Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Przetargi i zamówienia » Zamówienie Nr z dnia 2014-06-24 -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Remont budynku szkoły w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

Zamówienie Nr z dnia 2014-06-24 -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Remont budynku szkoły w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 176132-2014 z dnia 2014-05-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku szkoły po awarii wodociągowej w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim . Przewiduje się rozebranie spęczniałych i odklejonych posadzek z...
Termin składania ofert: 2014-06-12


Bielsk Podlaski: Remont budynku szkoły w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.
Numer ogłoszenia: 210652 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176132 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 126, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7306772, faks 085 7306772.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku szkoły w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku szkoły po awarii wodociągowej w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim . Przewiduje się rozebranie spęczniałych i odklejonych posadzek z deszczułek wraz z oderwaniem listew i cokołów. Przed położeniem nowych deszczułek należy istniejące podłoże oczyścić. Na przygotowane i oczyszczone podłoże układać na kleju nowe deszczułki. Rodzaj drewna oraz wymiary deszczułek identyczne jak te istniejące przeznaczone do wymiany. Do klejenia parkietu używać np. kleju X-Bond MS-k511 firmy Murexin lub innego o podobnych parametrach. Po wykonaniu cyklinowania parkietu posadzkę polakierować lakierem np. Domalux lub innym o podobnych parametrach. W celu zabezpieczenia podłoża przed ciemnieniem należy zagruntować lakierem podkładowym wiążącym np. Domalux Capon Exstra lub innym o podobnych parametrach. W pomieszczeniu z posadzkami PCV wykonać remont podłogi z uzupełnieniem listew przyściennych. Na ścianach i sufitach należy zlikwidować widoczne zacieki i zagruntować miejsce po zaciekach preparatem gruntującym np. Atlas uni grunt lub innym o podobnych parametrach. Powierzchnie ścian i sufitów po uprzednim przygotowaniu podłoża pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną. Powierzchnie lamperii po uprzednim przygotowaniu pomalować farbą olejną. Fragmenty ścian pokrytych farbą olejną z niewielkimi uszkodzeniami pomalować jednokrotnie a odcinki lamperii z większymi ubytkami po uprzednim dwukrotnym szpachlowaniu pokryć dwukrotnie farba olejną. Kolory farb dobrać w porozumieniu z inwestorem. Zamontować oprawy świetlówkowe zwykle (obudowa z blachy stalowej z odbłyśnikiem ) przykręcane 2 x 40 W. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do niniejszej siwz...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Usługowo - Budowlana WRÓBLEWSKI, ul Białostocka 90 G, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 131064,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 143329,74
  • Oferta z najniższą ceną: 143329,74 / Oferta z najwyższą ceną: 248338,17
  • Waluta: PLN.

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Eugenia Gałka

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zamówienie Nr z dnia 2014-06-24 -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Remont budynku szkoły w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

Data utworzenia

2014-06-24

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Brak informacji

Dokument wyświetlono

649 razy