Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Przetargi i zamówienia » Zamówienie Nr z dnia 2014-06-12 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont w budynku Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza ul. Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim.

Zamówienie Nr z dnia 2014-06-12 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont w budynku Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza ul. Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim.


Zamówienie Nr 176132-2014 z dnia 26.05.2014- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont w budynku Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza ul. Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim.

 

                                                                                                                  Bielsk Podlaski 12 .06.2014r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2013r. poz 907 z póź. zm. ), Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. remont w budynku Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza ul. Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

FIRMA  USŁUGOWO BUDOWLANA „WRÓBLEWSKI”

17-100 Bielsk Podlaski ul. Białostocka 90 G

Cena oferty wynosi – 143.329.74  brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i kryterium  „najniższa  cena” uzyskała 100,00 pkt.

Wybrany wykonawca proszony jest o zgłoszenie się do szkoły w celu podpisania umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Ponadto wpłynęły ważne oferty:

1.Oferta nr 1 złożona przez :

    ZBR CHILIBUD Roman Chilimoniuk

   17-100 Bielsk Podlaski  ul. Orlańska 13

   Oferta uzyskała w kryterium „ cena” 57,72  punktów.

2.Oferta nr 3 złożona przez :

    LIMEX  PLUS   Sp.zo.o.

   85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 393

   Oferta uzyskała w kryterium „ cena” 83.62 punktów.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Eugenia Gałka

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zamówienie Nr z dnia 2014-06-12 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont w budynku Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza ul. Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim.

Data utworzenia

2014-06-13

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Brak informacji

Dokument wyświetlono

2236 razy