Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Dzień Nowoczesnych Technologii 21 marca 2019r

Inicjatywa „W marcu jak w garncu”  miała charakter edukacyjny, a jej głównym celem było ukazanie, jak nowoczesne technologie są wykorzystywane w zyciu codziennym oraz w procesie edukacji .Podjętych zostało wiele różnorodnych działań.

Celem jednego z działań było podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB” oraz ukazanie jak nowe technologie mogą ułatwić im dostęp do wiedzy oraz uatrakcyjnić naukę.

Alert RCB to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia na znacznym obszarze. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.  Po spotkaniu uczniowie mają świadomość zagrożeń,  oraz wiedzą jak sobie poradzić w sytuacji zagrożenia. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii zostały ukształtowane postawy społeczne i obywatelskie. Uczniowie korzystając z komputera, rzutnika i ekranu sporządzili zasady bezpiecznych zachowań w razie zagrożenia wraz z mechanizmem funkcjonowania alertu RCB. Najmłodsi członkowie społeczności szkolnej zakodowali na specjalnych kartach symbole burzy, wiatru, śniegu itp.

Na zajęciach prowadzonych przez Panią Iwonę Duryńską dzięki uprzejmości rodziców jednego z jej wychowanków dzieci miały okazję zobaczyć, jak działa robot Photon.

Były również zajęcia z zestawem Arduino LABS, który z prywatnych zasobów udostępniła Pani Zdzisława Gołębiecka. prowadząc bardzo interesującą lekcję. Uczniowie mieli okazję budować różne zestawy i zobaczyć, jak działa na przykład czujniki odległości, sygnalizacja świetlna oraz połączenie czujnika odległości z sygnalizacja LED.

Wychowankowie Pani Joanny Duszkowskiej wzięli  udział w zajęciach z programowania „Mój kolega jest robotem”. Dzieci poznały podstawy SCRATCH JUNIORA.

Klasa Pani Justyny Żukowskiej przeniosła kodowanie z komputera na działanie praktyczne. Uczniowie pracowali w parach. Zadaniem jednej osoby z pary było ułożenie ścieżki z gazet i pokierowanie drugą osobą (poprzez wydawanie umówionych wcześniej komend) tak, aby uczeń, który nie widział wcześniej trasy, idąc z zawiązanymi oczami, przeszedł bezbłędnie wyznaczoną drogę.

Starsi uczniowie korzystali (nie tylko w tym dniu) z nowoczesnej pracowni językowej, gdzie korzystając ze słuchawek, tablicy, rzutnika ćwiczą prawidłową wymowę oraz zasady gramatyki języków obcych.

Dzień Nowoczesnych Technologii w Edukacji obchodzony jest po raz drugi. W naszej szkole dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców korzystamy z nowoczesnych technologii na co dzień .

503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx