Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

!!!Informacja dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)!!!

  

Od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020r. klasy I-VIII uczą się w systemie zdalnym.

 

Lekcje on-line nauczyciele prowadzą  przez platformę TEAMS (aplikacja działa na komputerach, jak równiez na smartfonach)

 

W przypadku zagubienia hasła do platformy Teams należy napisać maila z imieniem i nazwiskiem na adres pzukowski22@wp.pl

 

Od 9 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r. świetlica szkolna organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej.

Dyrektor Szkoły

 


 

 

UWAGA! 

Informacja o płatności za obiady. 

W związku z przejściem na naukę zdalną klas I – III od 9 listopada 2020 r. rodzice uczniów klas I-III wpłacają kwotę 4 ob. x 4 zł =16 zł.

  

Płatność należy dokonać do 10 listopada 2020r na numer konta: 11 8063 0001 0070 0707 4112 0004

 

 

 

 

Aktualności